REJESTRACJA UCZESTNIKA

Wypełnij poniższy formularz i potwierdź przyciskiem [WYŚLIJ], aby zgłosić swoje uczestnictwo.

Formularz rejestracyjny

Dane Uczestnika

select
Chcę otrzymać fakturę VAT na dane Instytucji
Zgłaszam referat do wygłoszenia
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i wielokrotne przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie SA lub upoważnioną przez nią instytucję (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz na udostępnianie ich podmiotom trzecim - w celach promocyjno-handlowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów Konferencji, zawartych w formularzu rejestracyjnym dotyczącym udziału w konferencji w celu rejestracji, w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).