Terminarz

Terminarz dla prelegentów zainteresowanych publikacją referatów w czasopismach:

Do 10 stycznia 2021 r. – rejestracja, przesłanie streszczenia;

Do 17 stycznia 2021 r. – akceptacja streszczeń przez recenzentów wchodzących w skład Komitetu Naukowo – Programowego pod kątem ich zgodności z tematyką konferencji NATCON;

Do 21 lutego 2021 r. – przesłanie pełnej treści referatu zgodnie z wytycznymi (http://natconference.eu/referat);

Do 7 marca 2021 r. – zakończenie procesu recenzowania i akceptacji pełnego tekstu zgłoszonego referatu;

Do 6 kwietnia 2021 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej.

Artykuły należy przesłać pod adres:

 Judyta Fac (Publikacje) - tel. 261 26 27 43, 666 684 861

e-mail: j.fac@amw.gdynia.pl 

Dla pozostałych uczestników:

Do 21 marca 2021 r. zakończenie przyjmowania zgłoszeń uczestników chcących wygłosić referat w czasie konferencji

28 marca 2021 r. przesłanie informacji o zakwalifikowaniu zgłoszonego tematu do programu

Do 6 kwietnia 2021 r. wniesienie opłaty konferencyjnej