Kontakt

ORGANIZATORZY:

Aleksandra Jagłowska - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Biuro organizacyjne
tel. 58 776 47 74
tel. 735 999 774
natconference@natconference.eu


Albert Popławski - Akademia Marynarki Wojennej

Biuro organizacyjne
tel. 507 610 351
natconference@natconference.eu


Judyta Fac - Akademia Marynarki Wojennej

Biuro organizacyjne, publikacje
tel. 261 26 27 43
tel. 666 684 861
natconference@natconference.eu

 

Marek Buczkowski - Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Biuro organizacyjne
tel. 58 554 92 13
tel. 693 448 814
natconference@natconference.eu

 

Piotr Gwizdała - Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Biuro organizacyjne / opłaty
tel. 58 554 92 21
tel. 663 707 700
natconference@natconference.eu

Beata Wójcikiewicz - Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Biuro organizacyjne
tel. 58 554 91 33
tel. 695 650 717
natconference@natconference.eu