Komitet organizacyjny

KOMITET ORGANIZACYJNY

 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Andrzej BOJANOWSKI - Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.
 
Rafał Kitowski - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
Aleksandra Jagłowska - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
kmdr por. dr Mirosław Chmieliński - Akademia Marynarki Wojennej
Andrzej Mekiecz - Akademia Marynarki Wojennej
Katarzyna Andziulewicz - Akademia Marynarki Wojennej
Albert Popławski - Akademia Marynarki Wojennej
Marek Buczkowski - Międzynarodowe Targi Gdańskiej S.A.
Marta Kruszczyńska - Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.