Komitet Naukowo – Programowy

KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY

Przewodniczący: Marcin WIŚNIEWSKI  p.o. Prezes Zarządu Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.

Wiceprzewodniczący: kadm. prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT  Rektor - Komendant Akademii Marynarki Wojennej

 

Andrzej BOJANOWSKI – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A,

kmdr por. dr inż. Adam CICHOCKI – Akademia Marynarki Wojennej

gen. bryg. dr inż. Karol DYMANOWSKI – Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej

Sebastian DZIEDZIC  p.o. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku

dr hab. inż. Marek DZIDA, prof. PG – Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Gdańskiej

gen. bryg. Bogdan DZIEWULSKI – Szef Inspektoratu Uzbrojenia

kmdr Andrzej GODECKI – Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni

Maciej GREGORCZYK – Zastępca Dyrektora ds. Produkcji i IT, OBR CTM S.A.

dr hab. Grzegorz GRZECZKA, prof. AMW – Dziekan Wydziału Mechaniczno–Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej

kmdr SG Wojciech HENLNBROCH – Zastępca Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej ds. Granicznych

wiceadmirał Krzysztof JAWORSKI – Dowódca Centrum Operacji Morskich, Dowództwa Komponentu Morskiego

 kontradmirał Mirosław JURKOWLANIEC – Dowódca 3. Flotylli Okrętów

Sebastian CHWAŁEK – Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

płk Artur KĘPCZYŃSKI – Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia – Szef Logistyki

 Sebastian KLUSKA – Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR

Zbigniew KMIECIK – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

gen. bryg. dr Robert KOSOWSKI – Rektor–Komendant Akademii Sztuki Wojennej

dr hab. Grzegorz KRASNODĘBSKI, prof. AMW  Akademia Marynarki Wojennej

nadinsp. Andrzej ŁAPIŃSKI – Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku

gen. dyw. Dariusz ŁUKOWSKI – Szef Zespołu Zwierzchnictwa Organizacyjnego, Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Maciej MATERKA – Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni 

dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK, prof. AMW  Dziekan Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Akademii Marynarki Wojennej

gen. bryg. Karol MOLENDA – Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

dr inż. Rafał NAMIOTKO – Dyrektor Produkcji i Rozwoju, OBR CTM S.A.

kontradmirał Piotr NIEĆ – Dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża

płk Marek NIENARTOWICZ – Szef Oddziału Programowania Mobilizacji Gospodarki i Rezerw Strategicznych w Zarządzie Logistyki – P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

dr n.pr. Paweł OLEJNIK – Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. utworzenia Agencji Uzbrojenia

kmdr dr hab. Bartłomiej PĄCZEK, prof. AMW – Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej 

kom. Izabela PILACHOWSKA – Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni

mgr inż. kpt. żw. Wiesław PIOTRZKOWSKI – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

dr inż. Przemysław POZAŃSKI – Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, OBR CTM S.A.

kontradmirał SG Andrzej PROKOPSKI – Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej

gen. dyw. Andrzej REUDOWICZ – Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

dr hab. Jarosław SADOWSKI, prof. PG  Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i informatyki, Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej

kmdr por. dr Tomasz SOBCZYŃSKI – Akademia Marynarki Wojennej

st. bryg. Piotr SOCHA – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP

Rafał SOBOLEWSKI – Dyrektor Działu Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa Narodowego, Centrum Badań i Rozwoju

Paweł SOLOCH Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarz Stanu, Minister w Kancelarii Prezydenta RP

dr inż. Grzegorz STĘPIEŃ  Prorektor ds. Kształcenia Akademii Morskiej w Szczecinie

dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech ŚLĄCZKA, prof. AMS  Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie

dr hab. Jarosław TESKA, prof. AMW – Akademia Marynarki Wojennej

kmdr Radosław TOKARSKI – Dowódca Jednostki Wojskowej FORMOZA

płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK – Rektor – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej

prof. dr hab. inż. Krzysztof WILDE – Rektor Politechniki Gdańskiej

kontradmirał SG rez. Konrad WIŚNIOWSKI – Kierownik Serwisu, OBR CTM S.A.

prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam WEINTRIT – Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

wiceadmirał rez. dr hab. Stanisław ZARYCHTA – Akademia Marynarki Wojennej

wiceadmirał Jarosław ZIEMIAŃSKI – Inspektor Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

kmdr dr hab. inż. Andrzej ŻAK, prof. AMW – Akademia Marynarki Wojennej