Doktoranci i Studenci

WAŻNA INFORMACJA

Zmiana terminu: IV Konferencja Naukowa Doktorantów i Kół Naukowych

pt: „Wyzwania dla bezpieczeństwa”

W trosce o bezpieczeństwo uczestników i nas wszystkich podjęliśmy decyzję o zmianie terminu Konferencji Mały NATCON.

Zostanie zorganizowana w formie kontaktowej, gdy tylko będzie taka możliwość.

 Mamy nadzieję, że obecna sytuacja szybko się ustabilizuje, a podjęta przez nas decyzja spotka się ze zrozumieniem uczestników.

 

Pytania i odpowiedzi

Uczestnicy, którzy zgłosili swoje referaty

Osoby, które dotychczas przesłały referaty i uzyskają pozytywna recenzję zostaną opublikowane w czasopismach naukowych. Będziemy kontaktować się z uczestnikami drogą mailową.

Opłaty za udział w Konferencji NATCON 2021

Wpłaty na Konferencję będą zwrócone uczestnikom, które zrezygnują z uczestnictwa w Konferencji.

Partnerzy i sponsorzy

Liczymy na to, że zmiana terminu nie wpłynie na nasze relacje i partnerskie ustalenia. Już pracujemy nad koncepcją i organizacją Konferencji w kwietniu następnego roku. Założenia i cele nadal pozostaną te same. Pozostańmy w kontakcie, żeby ustalić szczegóły dalszej współpracy, przy organizacji NATCON 2021.

Zachęcamy do obserwowania profilu wydarzenia na facebooku, gdzie zamieszczamy wszystkie aktualne informacje: https://www.facebook.com/natconference/

 

IV Konferencja Naukowa Doktorantów i Kół Naukowych

pt: „Wyzwania dla bezpieczeństwa”

 

Zostanie zorganizowana w formie kontaktowej, gdy tylko będzie taka możliwość.

 

Od wielu lat Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna NATCON „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” jest miejscem, gdzie przedstawiciele przemysłu, instytucji naukowych i użytkownicy technologii morskich tworzą wspólną platformę porozumienia, dialogu i współpracy.

Z inicjatywy Organizatorów od 2014 roku, wydarzeniem towarzyszącym Konferencji NATCON stała się Konferencja Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa” – tzw. "Mały NATCON". Jej celem jest danie młodym ludziom możliwości na znalezienie miejsca dla swoich pasji, zainteresowań i poglądów w środowisku związanym z obronnością i bezpieczeństwem.

Konferencja Doktorantów i Kół Naukowych, choć wspierana przez sygnatariuszy porozumienia dotyczącego organizacji Międzynarodowej Konferencji NATCON, OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademię Marynarki Wojennej oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., to w całości tworzona jest przez Doktorantów i Studentów. Jej głównymi organizatorami są Prezydium Samorządu Doktorantów, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego działające na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej.

IV edycja Konferencji, zostanie zorganizowana w formie kontaktowej, gdy tylko będzie taka możliwość. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia strony internetowej. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że wkrótce będzie możliwość wzięcia czynnego udziału i stania się częścią tej inicjatywy.

Głównymi nurtami tematycznymi IV Konferencji Naukowej Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa” będą:

  1. Bezpieczeństwo morskie: Bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej, Siły morskie współczesnego państwa, Bezpieczeństwo w gospodarce morskiej, Bezpieczeństwo w transporcie morskim oraz logistyce morskiej;
  2. Terroryzm oraz cyberterroryzm: Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa globalnego oraz społecznego, Cyberterroryzm szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa;
  3. Kryzys migracyjny: Różne oblicza problemów migracyjnych/uchodźczych i politycznych w Europie, Kryzys migracyjny, Zagrożenia i wyzwania, Aspekty prawne;
  4. Rola i zadania służb publicznych w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa: Organy administracji rządowej i samorządowej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, Potencjał obronny i ochronny państwa, Instytucje edukacji dla bezpieczeństwa;
  5. Zarządzanie kryzysowe: Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego, Służby ratownicze, Bezpieczeństwo zdrowotne, Bezpieczeństwo energetyczne, Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń publicznych.

Jak ważne jest to wydarzenie pokazała nam III edycja Konferencji, która odbyła się w dniach 25-26 czerwca 2018 roku. Zgromadziła ona na forum prawie 100 przedstawicieli doktorantów i kół naukowych z 19 uczelni, takich jak: Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wojskowa Akademia Techniczna, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski oraz wielu innych. W jej czasie zostało wygłoszonych 54 referatów na wysokim poziomie merytorycznym, obejmującym takie zagadnienia jak: wojna hybrydowa, zagrożenia terrorystyczne w czasach globalizacji, zastosowanie nowoczesnych technologii w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa, kryzys migracyjny, bezpieczeństwo morskie i wiele innych.

Jesteśmy dumni z podjętych działań na rzecz rozwoju i integracji środowisk doktoranckich i studenckich w Polsce obejmujących zagadnienia z zakresu obronności i bezpieczeństwa, dlatego jeszcze raz zapraszamy wszystkich zainteresowanych staniem się częścią tego przedsięwzięcia do kontaktu z nami.

Opłata konferencyjna w wysokości 90 zł netto* obejmuje:

Materiały konferencyjne, możliwość publikacji referatu, wyżywienie w czasie trwania Konferencji, w tym przerwy kawowe oraz lunch, udział w imprezach towarzyszących, przejazdy, nocleg.

Opłatę konferencyjną należy wpłacać przelewem na konto z dopiskiem „imię i nazwisko + Wyzwania dla Bezpieczeństwa”:

 

 Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

 Konto w PLN: PKO BANK POLSKI S.A.

70 1440 1345 0000 0000 0193 1498

 

CHĘĆ UCZESTNICTWA W KONFERENCJI NALEŻNY DOKONAĆ PRZEZ FORMULARZ REJESTRACYJNY
"ZAKŁADKA DOKTORANCI I STUDENCI"

 

Dodatkowe informacje:

Obrady prowadzone będą w języku polskim. Organizatorzy zapewniają pomoc w rezerwacji noclegów przed i po Konferencji, koszty dodatkowych noclegów uczestnicy pokrywają sami w miejscu zakwaterowania

Masz pytania, skontaktuj się z nami:

Katarzyna Andziulewicz (Opiekun Komitetu Organizacyjnego) – tel. 793 011 581,

e-mail: k.andziulewicz@amw.gdynia.pl

Albert Popławski (Opiekun Komitetu Organizacyjnego) – tel. 507 610 351,

e-mail: a.poplawski@amw.gdynia.pl