Struktura

Na potrzeby Konferencji NATCON i targów  BALT MILITARY EXPO 2016 utworzono wspólny Komitet Honorowy zarówno dla targów BALT MILITARY EXPO i konferencji NATCON. Ponadto utworzono odrębne komitety którymi są: Komitet Naukowy, Komitet Programowy oraz Komitet Organizacyjny. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest  prof. dr hab. kmdr Tomasz Szubrycht - Rektor Komendant Akademii Marynarki Wojennej. Na czele Komitetu Programowego stoi dr inż. Andrzej Kilian - Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., natomiast na czele Komitetu Organizacyjnego stanął Andrzej Kasprzak - Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.