O konkursie Kół Naukowych

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego, Koło Naukowe Obronności Państwa oraz Samorząd Doktorantów AMW, w ramach III Konferencji  Doktorantów i Kół Naukowych "Wyzwania dla bezpieczeństwa" organizują konkursu, który ma na celu wytypowanie najlepszego referatu związanego z zakresem tematycznym wydarzenia, tj.:

Bezpieczeństwo morskie: Bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej, Siły morskie współczesnego państwa, Bezpieczeństwo w gospodarce morskiej, Bezpieczeństwo w transporcie morskim oraz logistyce morskiej;

Terroryzm oraz cyberterroryzm: Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa globalnego oraz społecznego, Cyberterroryzm szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa;

Wpływ współczesnych konfliktów na bezpieczeństwo: Procesy polityczne, gospodarcze i ogólnocywilizacyjne -  jaki wpływ mają na bezpieczeństwo;

System obrony państwa: Jego zagrożenia jako fundament obronności państwa, Strategia obronności państwa, Pozamilitarne ogniwa w systemie bezpieczeństwa państwa;

Kryzys migracyjny: Różne oblicza problemów migracyjnych/uchodźczych i politycznych w Europie, Kryzys migracyjny, zagrożenia i wyzwania, aspekty prawne;

Wojna hybrydowa: Istota i pojęcie wojny hybrydowej, Wojna hybrydowa jako nowy rodzaj konfliktu.

Wszystkie wygłoszone w czasie konferencji referaty podlegać będą ocenie 5-osobowej Komisji w składzie:

  • Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich – kmdr dr hab. Jarosław TESKA, prof. AMW
  • Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. dr inż. Andrzej KILIAN;
  • Przedstawiciel Prezydium Samorządu Doktorantów AMW;
  • Przedstawiciel Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego;
  • Przedstawiciel Koła Naukowego Obronności Państwa.

Po wysłuchaniu i przeanalizowaniu wszystkich referatów przez Komisję, zostanie podjęta decyzja dotycząca najlepszego wystąpienia i referatu, a następnie wręczona nagroda w formie statuetki Kryształowej Latarni.

Oceniane będą:

  • Forma prezentacji;
  • Znajomość zagadnienia;
  • Zgodność z zakresem tematycznym konferencji;
  • Wartości merytoryczne i innowacyjne przedstawione w referacie/prezentacji.

Organizatorzy gorąco zachęcają do zgłoszeń oraz wzięcia udziału w III Konferencji, a tym samym do uczestnictwa w konkursie na najlepszy referat.